ประวัติของกลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล

บริษัท จึงเก๋งเซ้ง จำกัด เริ่มทำธุรกิจ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 ทำธุรกิจด้านการส่งออกปอ ( Jute/Kenaf) ต่อมา ได้เริ่มทำธุรกิจด้านมันสำปะหลังอัดเม็ด ( Tapioca Pellet) และได้ขยายสู่ ธุรกิจมันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง ( Tapioca Hard Pellet) ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ที่ต้องการมันสำปะหลังอัดเม็ดที่มีคุณภาพสูงขึ้น

ในปี พ.ศ. 2517 ได้ตั้งบริษัทขึ้นใหม่ชื่อ บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด เพื่อมาดูแลด้านการส่งออก (International Trading) โดยเฉพาะ และเป็นบริษัทหลักของกลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล ทั้งหมด

ในปี พ.ศ. 2525 ได้ตั้งบริษัท อ่าวไทยพัฒนาขนส่ง จำกัด ( Thai Gulf Development Transport Ltd.) ขึ้นมาเพื่อรองรับ การขนถ่ายสินค้าทางน้ำ ของบริษัทในเครือ และเป็นการเปิดตลาดธุรกิจด้านขนส่งทางน้ำ

ในปี พ.ศ. 2526 ได้ตั้งบริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัด เพื่อรองรับ และ ดูแลการเก็บสินค้าในเครือบริษัท และบริษัทที่มาใช้บริษัทอื่นๆที่มาใช้บริการ ซึ่งการที่ กลุ่มบริษัท เก๋ง เซ้ง ได้เปิดบริษัท ที่มาดูแลด้านคลังสินค้าโดยเฉพาะนี้ ก็เพื่อทำให้การเก็บ และการกระจายสินค้าเป็นไปได้โดยสะดวกมีประสิทธิภาพ ลูกค้าของกลุ่มบริษัทสามารถเชื่อมั่นได้ว่า จะได้รับสินค้าที่ รวดเร็ว แน่นอน พอเพียงและมีคุณภาพ

ในปี พ.ศ. 2531 ได้ตั้งบริษัท โชคชัยนครหลวง จำกัด เพื่อขยายสู่ธุรกิจค้าข้าว โดยเน้นที่ข้าวหอมมะลิเกรดคุณภาพสูง 100% ในยี่ห้อ Golden Tub

ในปี พ.ศ. 2539 ได้ตั้งบริษัท ซี แอนด์ วี เรียลเอสเตท จำกัด ขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม โดยทำหน้าที่ด้าน การบริหารการขายด้านอสังหาริมทรัพย์ ( Marketing Arm)

ในปี พ.ศ. 2545 ได้ตั้งบริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด ทำธุรกิจด้านมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการทำเป็น แป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูง ตามความต้องการของตลาด Asia และ Europe

ในปี พ.ศ. 2546 ได้ตั้งบริษัท โชคชัย โมดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ทำธุรกิจเพื่อผลิตแป้งโมดิฟายด์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำ อาทิเช่น บะหมี่,ซอส, อาหารแช่แข็ง อีกทั้งยังสามารถตอบสนองในระดับอุตสาหกรรมชั้นสูง เช่น วงการสิ่งทอ,ไม้อัด,กระดาษต่างๆ

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | สมัครงาน | ติดต่อเรา
© 2010, kengSeng Group Of Company. All Rights Reserved
ออกแบบสร้างเว็บไซต์โดย วัชราภรณ์ สังขพันธุ์